HỘI THẢO KHOA HỌC

Xây dựng văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã vững mạnh,

đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương” 

Nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến tổ chức hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã để đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và hiện đại hóa công tác văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

Sáng ngày 25.12.2020 tại Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương” do Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng tổ chức.

Tham dự hội thảo có Cô Thạch Thị Dân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; Tiến sĩ Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyên Cục phó Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước; Tiến sĩ Lê Văn In nguyên Hiệu trưởng học viện cán bộ Tp Hồ Chí Minh; GS.TSKH.NGND Nguyễn Văn Thâm học viện hành chính quốc gia; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn thư lưu trữ đang công tác tại các trường đại học, các trung tâm, các chi cục văn thư lưu trữ ở các tỉnh, các cán bộ xã, phường trên địa bàn tỉnh và hơn 50 giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự.

hinh 1

Cô Thạch Thị Dân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo Cô Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ tầm quan trọng của hoạt động văn phòng của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giai đoạn hiện nay và cũng nhấn mạnh hội thảo là nơi để chúng ta trao đổi, thảo luận nghiên cứu hướng phát triển cũng như tiền đề xây dựng văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hiện đại trong công cuộc cải cách hành chính.

Tại hội thảo Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 40 bài bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong cả nước với các vấn đề hướng đến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lưu trữ, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp xã, nâng cao năng lực thực thi công vụ…Ngoài ra cũng tại hội thảo có 9 bài tham luận được trình bày trực tiếp xoay quanh các giải pháp nâng cao công tác quản lý văn thư, giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ, công tác soạn thảo văn bản, công tác lưu trữ.

hinh 2

Ts. Lê Văn In nguyên Hiệu trưởng học viện cán bộ Tp. HCM đều phối chương trình hội thảo

Ths. Lý Thị Bé Luyễn Trưởng Bộ môn Quản trị văn phòng – Trường Đại học Trà Vinh đã trình bày và đưa ra những vấn đề thực tiễn trong công tác soạn thảo văn bản tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua đó, Cô đã nêu một số đề xuất đổi mới nhằm nâng cao công tác soạn thảo cho cán bộ thực thi công việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

hinh 3

Báo cáo viên được trao chứng nhận khi kết thúc chương trình hội thảo

Kết thúc hội thảo ThS. Tài Lê Khanh Trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước, Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng - Trường Đại học Trà Vinh cho biết, Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Ngoài ra hội thảo còn là cơ sở để Khoa tiếp tục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng với nhu cầu thực tiễn xã hội hiện nay.

                                                                                                                                                    Ngọc Tuấn