KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẬP HUẤN LỚP QUẢN TRỊ NHẬN SỰ VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG TRONG TỈNH TRÀ VINH

        Nhằm nâng cao Kỹ năng Quản trị Nhân sự và Quản lý Văn phòng cho Cán bộ, công chức xã, phường trong tỉnh Trà Vinh, ngày 21/11/2012 Sở Nội vụ Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ trường Đại học Trà Vinh tổ chức mở lớp bồi dưỡng “Quản trị Nhân sự và Quản lý Văn phòng”.  Học viên tham gia là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và  cán bộ, công chức làm công tác một cửa ở các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 hinh 17 

   Học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng Thạc sĩ Phùng Thị Phượng Khánh

      Lớp tập huấn bồi dưỡng “Quản trị Nhân sự và Quản lý văn phòng” được thực hiện trong 03 ngày (từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2012) tại Hội trường Khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản. Trong lớp tập huấn các học viên được hiểu sâu hơn về các kỹ năng ứng xử, ngoại giao, điều hành công việc thông qua các bài giảng rất thực tế từ Thạc sĩ Phùng Thị Phượng Khánh, Quyền Trưởng Khoa Quản trị Văn phòng – Việt Nam học – Thư viện và Thạc sĩ Phạm Văn Tuân - Trưởng Bộ môn Tâm lý.

 hinh 18

Thạc sĩ Phùng Thị Phượng Khánh – Q. Trưởng Khoa Quản trị Văn phòng –

Việt Nam học – Thư Viện, giảng chính cho lớp bồi dưỡng.

      Nội dung chương trình lớp tập huấn bao gồm các kỹ năng: Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Kỹ năng tổ chức công việc, Tổ chức Hội thảo - Hội nghị, Lễ tân ngoại giao..

       Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho học viên đổi mới phong cách làm việc và quản lý góp phần giúp nâng cao năng lực quản lý công việc. Qua đó, giúp cho các học viên thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện công việc cũng như thể hiện được tác phong công nghiệp của cán bộ công chức ngày nay.

 hinh 19

  Học viên trao đổi bài giảng trực tiếp với Thạc sĩ Phùng Thị Phượng Khánh

      Lớp bồi dưỡng “Quản trị Nhân sự và Quản lý Văn phòng” đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ vào sự tham gia nhiệt tình của các học viên và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn. Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm của khóa tập huấn sẽ giúp cho các học viên vận dụng tốt vào công việc thực tế tại cơ quan/ đơn vị

.

                                                                                                                                        Bài viết: Ngọc Tuấn