Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc môn học tháng 12/2022

09 Tháng 12 2022

Lịch thi lại lần 2 tháng 11/2022

03 Tháng 11 2022

Lịch thi kết thúc môn học tháng 4/2022

08 Tháng 4 2022

Thống kê

455075
Hôm nayHôm nay87
Hôm quaHôm qua125
Tuần nàyTuần này353
Tháng nàyTháng này669
Tất cảTất cả455075

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc quy định chuẩn trình độ Tiếng Anh không chuyên
 áp dụng cho khóa tốt nghiệp kể từ năm 2012
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

           Căn cứ Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020;

         Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-TTG ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

         Căn cứ Tờ trình số 07/TT-HĐTT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc triển khai các nội dung thống nhất trong Phiên họp 2-2011 của Hội đồng Học thuật;

         Xét tình hình triển khai thực hiện giảng dạy Tiếng Anh không chuyên trong thực tế;

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Anh văn không chuyên được xem là điều kiện xét tốt nghiệp cho tất cả các lớp do trường Đại học Trà Vinh đào tạo và cấp bằng.

         Chuẩn trình độ tiếng Anh và thời lượng giảng dạy áp dụng cho các ngành theo Khối Xã hội và Nhân văn (XH), Khối Tự nhiên và Kỹ thuật (TN) như sau:

Học phần

Tín chỉ

Số tiết

TOEIC

IELTS

TOEFL

CCQG

CLB

ĐH

TC

Anh văn 1 (A1)

4

90

300

3.0

300

A

3

XH, TN

XH, TN

XH, TN

Anh văn 2 (A2)

4

90

400

3.0

350

A

3

XH, TN

XH, TN

XH

Anh văn 3 (A3)

4

60

450

4

400

B

4

XH, TN

XH

 

Anh văn 4 (A4)

4

60

500

4.5

450

B

4

XH

   

          - Các ngành học thuộc Khoa Kinh tế, Luật & Ngoại ngữ và Bộ môn Quản trị Văn phòng áp dụng theo chuẩn ngoại ngữ khối Xã hội (XH).

         - Các ngành học thuộc Khoa Sư phạm, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Khoa học Cơ bản, Khoa Nông nghiệp Thủy sản áp dụng theo chuẩn ngoại ngữ khối Tự nhiên (TN).

        Điều 2. Sinh viên, học sinh chính quy tại trường có (02) lựa chọn để đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp đối với Anh văn không chuyên:

        Lựa chọn 1. Sinh viên, học sinh đạt đủ các học phần Anh văn theo quy định đối với bậc học và ngành đào tạo mà sinh viên, học sinh đang theo học thì được xem như thỏa điều kiện để tốt nghiệp. Các học phần được bố trí trong thời khóa biểu theo học kỳ. Việc đánh giá môn học được thực hiện theo quy định hiện hành, nhưng không tính vào điểm trung bình chung học tập.

         Lựa chọn 2. Sinh viên, học sinh nộp các chứng nhận quốc tế hoặc chứng chỉ quốc gia của cơ sở đào tạo thuộc trường cấp; nếu của các cơ sở khác cấp thì phải qua kỳ kiểm tra (không thu lệ phí) để làm điều kiện tốt nghiệp.

        Lưu ý: Các lớp chính quy: Đại học 2008, Cao đẳng 2009, Trung cấp chuyên nghiệp 2010 áp dụng theo Quyết định 1518/QĐ-ĐHTV ngày 17 tháng 9 năm 2011.

        Điều 3. Các lớp hệ liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo theo địa chỉ, từ xa do Phòng Đào tạo, Viện Phát triển Nguồn lực, Chi nhánh quản lý không tổ chức học tiếng Anh, việc tổ chức thực hiện như sau:

      - Đối với khóa tuyển sinh từ năm 2011 trở về trước áp dụng theo Quyết định 1518/QĐ-ĐHTV ngày 17 tháng 9 năm 2011.

         - Đối với khóa tuyển sinh năm 2012 trở về sau nộp các chứng nhận quốc tế hoặc chứng chỉ quốc gia để làm điều kiện tốt nghiệp theo chuẩn ngoại ngữ khối Tự nhiên (TN)

            Điều 4. Các đơn vị có liên quan và sinh viên, học sinh thuộc Trường Đại học Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 Nguyễn Tiến Dũng