THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá

(xem file đính kèm)