THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, chi phí học tập
Học kỳ I năm học 2016-2017

- Xem danh sách sinh viên diện hỗ trợ chi phí học tập

Xem danh sách sinh viên diện trợ cấp xã hội

- Xem danh sách sinh viên diện miễn giảm học phí

 
- Ghi chú: Các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin nếu có sai sót vui lòng phản hồi tại Văn phòng Khoa trước ngày thứ 3 (06/6/2017)