THÔNG BÁO
V/v thi lại lần 2, học kỳ II, năm học 2015-2016

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức thi lần 2 (đợt 1) gồm các môn Anh văn không chuyên 1, Anh văn không chuyên 2, Anh văn không chuyên 3các môn chuyên ngữ của các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ 

Có điểm tổng kết học phần dưới 4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) 

Hoặc có điểm tổng kết học phần dưới 5.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại ngữ quản lý chuyên môn (có điểm tổng kết học phần lần thứ nhất không đạt yêu cầu)

Về việc tổ chức thi lần 2 của học kỳ II, năm học 2015 – 2016 (đợt 1)cụ thể như sau:

 1. Công bố lịch thi lại lần 2:

        Thời gian: Ngày 10 tháng 8 năm 2016 (thứ tư)

        Địa điểm: Bảng thông báo của Khoa và trên website http://fl.tvu.edu.vn/ (mục thông báo).

2. Tổ chức thi lại lần 2:

        Thời gian: Các buổi tối trong tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016.

         Địa điểm: Theo lịch công bố ngày 10/8/2016.

(Xem file đính kèm)