THÔNG BÁO
V/v nộp giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT
đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 hệ 12/12
và phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp văn hóa các lớp khóa trước
(Xem file đính kèm)