THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lại lần 2, học kỳ I năm học 2015 - 2016 (đợt 2)

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức thi lần 2 (đợt 1) gồm các môn Anh văn không chuyên 1, Anh văn không chuyên 3các môn chuyên ngữ của các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ có điểm tổng kết học phần dưới 4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc có điểm tổng kết học phần dưới 5.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại ngữ quản lý chuyên môn (có điểm tổng kết học phần lần thứ nhất không đạt yêu cầu) về việc tổ chức thi lần 2 của học kỳ I, năm học: 2015 – 2016 (đợt 2)cụ thể như sau:

1. Sinh viên đăng ký thi lần 2:

      Thời gian: Từ ngày 11/4/2016 (thứ hai) đến hết ngày 15/4/2016 (thứ sáu)

      Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ  - B11.207, Tòa nhà B1, khu I, Trường Đại học Trà Vinh.

2. Công bố kết quả đăng ký thi lần 2 (Lịch thi):

      Thời gian: Ngày 18/4/2016 (thứ hai), dự kiến thi buổi tối ngày 28, 29 tháng 4.

      Địa điểm: Bảng thông báo của Khoa và trên website http://fl.tvu.edu.vn/ (mục thông báo).

(Xem file đính kèm)