THÔNG BÁO icon new
V/v phát động cuộc thi "Tiếng hát sinh viên Khmer lần 2" nhằm
chào mừng Tết Chôl - Chnam - Thmây năm 2016 và kỷ niệm 10 năm
thành lập Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)