THÔNG BÁO 
V/v tạm ngưng hoạt động học tập và giảng dạy tham gia hội trại kỷ niệm
85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 đến 26/03/2016
(Xem file đính kèm)