Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc môn học tháng 4/2022

08 Tháng 4 2022

Lịch thi kết thúc môn học tháng 3/2022

24 Tháng 2 2022

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Thống kê

392654
Hôm nayHôm nay42
Hôm quaHôm qua101
Tuần nàyTuần này17
Tháng nàyTháng này2104
Tất cảTất cả392654

 THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 đối với các học phần
chưa đạt học kỳ I năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 1167/2015/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định đánh giá học phần;

Căn cứ kết quả môn học chưa đạt của sinh viên, học sinh ở học kỳ I năm học 2015 – 2016,

Nay Khoa Quản trị Văn phòng – Việt Nam học – Thư viện thông báo kế hoạch thi lần 2, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên, học sinh các khóa thuộc Khoa và sinh viên, học sinh thuộc Khoa khác đã tham gia các môn học do Giảng viên Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện giảng dạy.

2.  Điều kiện đăng ký thi: Có điểm tổng kết môn học dưới 4.0 (đối với hệ đào tạo tín chỉ) và dưới 5.0 (đối với hệ đào tạo niên chế)

3. Thời gian đăng ký: từ ngày 18/01/2016 đến hết ngày 25/01/2016

4. Thời gian thi:từ ngày 28/01/2016 đến ngày 31/01/2016

5. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện (B11.108 gặp Thầy Tuấn. ĐT: 0907.014.543)

Đề nghị Bộ môn thuộc Khoa, Cố vấn học tập, Giảng viên giảng dạy triển khai thông báo đến tất cả sinh viên, học sinh được biết. Khoa sẽ không giải quyết đối với những trường hợp chậm trễ và khiếu nại về sau.