DANH SÁCH
Về việc tuyên dương cho sinh viên là lực lượng nòng cốt 
tham gia hỗ trợ các hoạt động của Khoa năm học 2014 - 2015

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Cao Thị Tuyết Trinh DA12QV  
2 Châu Minh Tuấn  
3 Đỗ Anh Đạt  
4 Dương Anh Thư  
5 Hồ Thị Trúc Ly  
6 Huỳnh Thị Ngọc Huyền  
7 Lê Cẩm Tú  
8 Lê Minh Vủ  
9 Lê Thị Quyên  
10 Lương Thị Trúc Giang  
11 Lý Thị Xuân Oanh  
12 Ngô Thị Kim Ngân  
13 Nguyễn Duy Thanh  
14 Nguyễn Hoài Phúc Tiên  
15 Nguyễn Ngọc Hà  
16 Nguyễn Quế Minh  
17 Nguyễn Thị Cẩm Hồng  
18 Nguyễn Thị Kiều Oanh  
19 Nguyễn Thị Diễm Thúy  
20 Nguyễn Thị Lệ Trinh  
21 Phạm Nguyễn Ngọc Ngữ  
22 Phạm Thị Thúy Hằng  
23 Phạm Vương Thùy  
24 Phạm Thị Tuyết Kha  
25 Phan Thị Mộng Thắm  
26 Sơn Sa Rây Vong  
27 Thạch Thị Sa Ly  
28 Trần Thị Kim Hương  
29 Trần Thị Thi  
30 Võ Thị Bích Hương  
31 Võ Thị Thanh Thảo  
32 Nguyễn Thị Bảo Thơ DA13QVA  
33 Nguyễn Thị Phương Linh  
34 Huỳnh Thị Tú Trinh CA12QV  
35 Lê Thị Hồng Dưỡng  
36 Kim Thị Yến Anh  
37 Dương Thị Hồng Huế  
38 Kim Thị Tú Quyên  
39 Lê Thị Ngọc Giàu  
40 Nguyễn Thị Thu Hiền  
41 Phạm Thị Gấm  
42 Phạm Thị Thảo Trang  
43 Võ Thị Ngọc Ánh