Thông tin đến những thí sinh có nguyện vọng muốn nộp hồ sơ xét tuyển ngành Quản trị văn phòng, Việt Nam học (Du lịch), Thư viện

 

Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện thuộc Trường Đại học Trà Vinh hiện đang đào tạo các chuyên ngành cụ thể như sau:

 1.Đại học Quản trị văn phòng

 2.Cao đẳng Quản trị văn phòng

 3.Cao đẳng Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

4.Cao đẳng Khoa học Thư viện

5.Trung cấp Hành chính văn phòng

6.Trung cấp Quản lý và Kinh doanh Du lịch

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (đính kèm Thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 – Đại học, Cao đẳng)

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành học thuộc Khoa, cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Mã Ngành

Tổ hợp môn

1

Đại học Quản trị văn phòng

D340406

Toán, Ngữ văn, Hóa

Toán, Ngữ văn, Anh văn

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lý

2

Cao đẳng Quản trị văn phòng

C340406

Toán, Ngữ văn, Hóa

Toán, Ngữ văn, Anh văn

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lý

3

Cao đẳng Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

C220113

Địa lý, Ngữ văn, Anh văn

Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử

Địa lý, Ngữ văn, Toán

4

Cao đẳng Khoa học Thư viện

C320202

Lịch sử, Ngữ văn, Anh văn

Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý

Lịch sử, Ngữ văn, Toán