THÔNG BÁO
V/v tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh
các lớp cao đẳng khóa 2012, đại học khóa 2010, 2011 và các lớp Cao đẳng, Đai học
liên thông hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015
(Xem file đính kèm)