THÔNG BÁO
V/v nộp giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT
đối với các lớp TCCN khóa 2014 hệ 12/12 và phiếu đăng
ký dự thi lại tốt nghiệp văn hóa các lớp khóa trước
(Xem file đính kèm)