THÔNG BÁO
V/v đối chiếu văn bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc văn hóa hoặc tương đương đối với
sinh viên các lớp đại học khóa 2011, cao đẳng khóa 2012, trung cấp chuyên nghiệp 2013
hệ chính quy và các lớp vừa làm vừa học khóa 2011
(Xem file đính kèm)