Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

358076
Hôm nayHôm nay8
Hôm quaHôm qua127
Tuần nàyTuần này436
Tháng nàyTháng này1226
Tất cảTất cả358076

Xem điểm thi

*   Đại học

     - Chính quy

     - Liên thông

     - Từ xa

* Cao đẳng

     - Chính quy

     - Liên thông 

DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
MÃ LỚP MÔN HỌC
CA17QV

Chuyên đề sử dụng trang TBVP

CA17QV  Tổ chức sự kiện
CA17QV  Chuyên đề kỹ năng nói chuyện trước đám đông
CA17QV Chuyên đề soạn thảo hợp đồng thư tín
CA17QV Chuyên để soạn thảo văn bản Đảng, Đoàn
CA17QV Phương pháp NCKH
CA17QV Lưu trữ học
CA17QV Thực tập cuối khóa
CA17QV Đàm phán trong kinh doanh
CA17QV Kỹ năng chăm sóc khách hàng
CA17QV Kỹ năng tiếp cận và PTNN
CA17QV Quan hệ công chúng
CA17QV Ứng dụng 5S trong công tác VP
CA16QV Chuyên đề soạn thảo văn bản Đảng, Đoàn
CA16QV Chuyên đề soạn thảo văn bản hợp đồng thư tín
CA17QV  Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
CA16QV Chuyên đề kỹ năng nói trước đám đông
CA16QV Chuyên đề sử dụng trang TBVP
CA16QV Tổ chức sự kiện
CA17QV Luật hành chính
CA14QKD Hành vi tổ chức
CA17QV Lịch sử hành chính VN
CA16QV Thực tập tốt nghiệp
CA16QKD Soạn thảo văn bản
CA16QKD  Kỹ năng chăm sóc khách hàng
CA16QV Lịch sử hành chính VN
CA16QV Luật hành chính
CA17QV Hành chính học
CA17QV Lễ tân văn phòng
CA17QV Thực hành STVB
CA16QV Văn hóa công  sở và đạo đức công vụ
CA17QKD  Soạn thảo văn bản
CA16QV Phương pháp NCKH
CA16QV Kỹ năng tiếp cận và PTNN
CA16QV Lưu trữ học
CA17QV Kỹ thuật XD và BHVB
CA17QV Văn hóa Quốc tế
CA15VNH Thiết kế và điều hành tour Du lịch
CA15VNH Quản trị NH-KS
CA16QV Đàm phán trong kinh doanh
CA15KTV Thư viện điện tử
CA15KTV Tự động hóa công tác TT-TV
CA15VNH Thực tập tốt nghiệp
CA15QV Chuyên đề nghiệp vụ VP nâng cao
CA15QV Tổ chức hội thảo
CA17QV Cắm hoa trang trí
CA15QV Thực tập tốt nghiệp
CA16QV Thực tập nhận thức
CA15KTV Thực tập tốt nghiệp
CA15QV Quản lý và PT tổ chức HCNN
CA15VNH Quản trị NH-KS
CA15VNH Thiết kế và tổ chức tour DL
CA15VNH Marketing Du lịch
CA16QV Hành chính học
CA15VNH Quản trị lữ hành
CA16TT Kỹ thuật XD và BHVB
CA16QV Công tác văn thư
CA15VNH  Kinh doanh NH - KS
CA15QV Văn hóa quốc tế
CA15QV Nghi thức nhà nước
CA15QKD Soạn thảo văn bản
CA15KTV Công tác người đọc và DV TV-TT
CA15VNH Quy trình phục vụ nhà hàng - khách sạn
CA15QV Ứng dụng 5S trong công tác VP
CA15KTV Tổ chức và bảo quản tài liệu
CA15KTV Quản lý thư viện và trung tâm thư viện
CA15KTV Phần mềm quản trị thư viện
CA15KTV Khung phân loại DDC
CA15KTV Thư viện trường học
CA17QV Kỹ thuật đánh máy nhanh
CA16QV
Thực hành Soạn thảo văn bản
CA13QV
CA14QV
CA15QV
Xử lý văn bản
CA16QV Kỹ thuật xây dựng và hành văn bản
CA15VNH Anh văn giao tiếp 1
CA15QV Kỹ thuật TC và điều hành công sở
CA15QV Quản trị hành chính văn phòng
CA15VNH Kỹ năng TC và phát triển nghề nghiệp
CA15QV Phương pháp NC khoa học
CA15KTV Quản trị văn phòng
CA15VNH Du lịch làng nghề
CA16QV Lễ tân văn phòng
CA16QV Văn hóa quốc tế
CA15QV Quan hệ công chúng
CA16QV Cắm hoa trang trí
CA15KTV Lưu trữ TT và bộ máy tra cứu
CA15VNH Du lịch sinh thái
CA14VNH Thực tập tốt nghiệp
CA15KTV Tổ chức hoạt động TT thư mục
CA15VNH Phương pháp NC khoa học
CA15KTV Ứng dụng 5S trong CT lưu trữ
CA15QV Văn hóa công sở và ĐĐ công vụ
CA15KTV Thực tập thực tế
CA15QV  Thực tập thực tế
CA15QV Hành chính học
CA16QV Kỹ năng phục vụ khách hàng
CA15VNH Thể chế CT Việt Nam hiện đại
CA15QV Hành chính học
CA16QV Kỹ năng phục vụ khách hàng
CA15QV Phong tục tập quán và LH VN
CA15QV Xử lý thư và công văn
CA16QV Kỹ thuật đánh máy nhanh
CA15VNH Văn hóa quốc tế
CA15VNH Kỹ năng chăm sóc khách hàng
CA15QV Luật lao động
CA15KTV Lịch sử thư viện
CA15QV Xử lý bảng tính
CA15KTV Marc 21
CA15QV Thực hành soạn thảo văn bản
CA15KTV Phương pháp nghiên cứu TV học
CA15VNH Tuyến điểm du lịch
CA15KTV Biên mục mô tả tài liệu
CA15KTV Thư mục học đại cương
CA15KTV Định chủ đề & định từ khóa TL
CA15KTV Phân loại tài liệu
CA15QV Soạn thảo văn bản và lưu trữ
CA15QV Pháp luật về kinh tế thương mại
CA15QV Lễ tân văn phòng
CA15QV Xử lý văn bản
CA15QV Kỹ thuật sử dụng phím
CA15KTV Pháp chế thư viện
CA15VNH Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
CA15VNH Việt Nam và các vùng du lịch
CA15VNH Văn hóa ẩm thực Việt Nam
CA15VNH Phong tục và lễ hội Việt Nam

CA15KTV

Kỹ năng TC & PT nghề nghiệp

CA15QV

Kỹ năng TC & PT nghề nghiệp 

CA15KTV

Thông tin học đại cương

CA15VNH

Tổng quan du lịch