Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

358036
Hôm nayHôm nay95
Hôm quaHôm qua146
Tuần nàyTuần này396
Tháng nàyTháng này1186
Tất cảTất cả358036

  

*  Đại học

  - Chính quy

 - Liên thông

  - Từ xa

* Cao đẳng

  - Chính quy

  - Liên thông


DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
MÃ LỚP MÔN HỌC
VA18QV11  Thủ tục hành chính
DF18QV10 Chuyên đề đánh giá thành tích NV
DE17QV10 Chuyên đề đánh giá thành tích NV
VA18QV11 Lễ tân văn phòng
VA18QV11 Kỹ thuật TC và điều hành công sở
DF17QV10 Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DF18QV10 Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DF18QV10 Lưu trữ học
VA18KB11 Đạo đức công vụ
VA18QV11 Hành chính học
VA18QV11 Nghiệp vụ văn phòng
VA18KA11  Quản trị hành chính
VB18L10  Soạn thảo văn bản pháp luật
DB17L10  Soạn thảo văn bản pháp luật
DE17QV10  Quản lý nhà nước về KT, VH, XH
VA18QV10  Tổ chức sự kiện
VA18QV10  Luật hành chính
VA18QV10 Quản trị văn phòng
DE17QV10  Tổ chức sự kiện
DF18QV10 Luật lao động
VA18KC11 Đạo đức công vụ
VA18QV11 Pháp luật đại cương
VA18QV11 Quản trị nhân lực
VA18QV11 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
VA18QV11 Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng
DE17QV10 Anh văn giao tiếp
DE17QV10 Đàm phán trong kinh doanh
DE17QV10 Quản trị văn phòng
VA18QV11  Hành vi tổ chức
VA18QV11 Luật lao động
VA18QV11 Phương pháp NCKH
DB15QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành
DE17QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành
DE17QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DF17QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành
DF17QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DB15QV10 Nghệ thuật lãnh đạo
DB15QV10 Quản lý và PT TC HCNN
DF17QV10 Chuyên đề huấn luyện nhân sự
DB15QV10 Quản trị nguồn nhân lực
DE17QV10 Ứng dụng 5S trong công tác VP
DF17QV10 Pháp luật kinh tế
DF17QV10 Kỹ thuật tổ chức và điều hành CS
DB15QV10 Đánh giá và SD văn bản
DF17QV10 Chuyên đề đánh giá thành tích nhân viên
DF17QV10 Chuyên đề nói chuyện trước đám đông
DF17QV10 Chuyên đề sử dụng trang TBVP
DF17QV10 Thủ tục hành chính
VA18QV11 Công tác văn thư
DB17QKD10 Soạn thảo văn bản
DE17QV10 Hành vi tổ chức
DF17QV10 Hành vi tổ chức
DF18QV10 Anh văn giao tiếp
DF18QV10 Văn hóa công  sở và đạo đức công vụ
DF18QV10 Phương pháp NCKH
VA18QV11 Kỹ thuật xây dựng và BHVB
DF17QV10 Kỹ thuật TC và điều hành CS
DF17QV10 Tổ chức sự kiện
DE17QV10 Kỹ thuật TC và điều hành CS
DE17QV10 Phương pháp NCKH
VA18QV11 Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DB15QV10 Quản lý NN về KT-CT-XH
DE17QV10 Lịch sử hành chính VN
DE17QV10 Lý luận chung về nhà nước
DE18L04 Soạn thảo văn bản pháp luật
DF17QV10 Lịch sử hành chính VN
DF17QV10 Lý luận chung về NN
DF17QV10 Quản lý NN về KT-CT-XH
DF18QV10 Lý luận chung về NN
VA18QV11 Lưu trữ học đại cương
VA18QV11 Thực hành soạn thảo VB
VB17QKD10 Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DF18QV10 Hành chính học
DB15QV10 Tổ chức sự kiện
DB17QKD10 Quản trị văn phòng
DE17QV10 Kỹ thuật đánh máy nhanh
DB15QV10 Pháp luật kinh tế
DB15QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DE17QV10 Khoa học Quản lý
DE17QV10 Lưu trữ học
DF17QV10 Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DF17QV10 Khoa học Quản lý
DF17QV10 Luật lao động
DB15QV10 Thực hành ngôn ngữ VB
DF17QV10 Phương pháp NCKH
DB14QV11 Quản lý NN về KT, VH, XH
DB14QV11 Quản lý và PT tổ chức HCNN
DE15QV10 Quản lý NN về KT, VH, XH
DE15QV10 Quản lý và PT tổ chức HCNN
DF16QV11 Lễ tân ngoại giao thực hành
DF16QV11 Thực hành ngôn ngữ VB
DF16QV11 Quản lý NN về KT, VH, XH
DF16QV11 Quản lý và PT tổ chức HCNN
DF16QV11 Tổ chức sự kiện
DF16QV11 Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DB15QV10 Pháp luật kinh tế
DB14QV11 Đánh giá và tổ chức sử dụng VB
DB14QV11 Nghệ thuật lãnh đạo
DB15QV10 Kỹ thuật tổ chức và ĐHCS
DE17QV10 Luật lao động
DE17QV10 Văn hóa Quốc tế
DF16QV10 Kỹ thuật tổ chức và ĐHCS
DF16QV10 Nghệ thuật lãnh đạo
DE15QV10 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở
DB15QV10  Luật lao động
DB14QV11 Quản trị nguồn nhân lực
DF17QV10 Anh văn giao tiếp
DF16QV11 Quan hệ công chúng
DE17QV10 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DF17QV10 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DE15QV10 Lịch sử hành chính Việt Nam
DE15QV10 Quản trị tài chính
DE17QV10 Hành chính học
DE17QV10 Phong tục tập quán và lễ hội VN
DF17QV10 Hành chính học
DE15QV10 Quản trị nguồn nhân lực
DE15QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DB14QV11 Lễ tân ngoại giao thực hành
DE15QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành
DF16QV11 Hành vi tổ chức
DF16QV11 Lịch sử hành chính VN
VB17L10 Soạn thảo VB pháp luật
DB14QV11 Tổ chức sự kiện
DB15QV10 Luật Hành chính
DE15QV10 Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DF17QV10 Lưu trữ học
DF16QV11 Quản trị tài chính
DF16QV11 Khoa học quản lý
DA14VDT Tổ chức các SK văn hóa vùng DTTS
DB14QV11 Lịch sử hành chính VN
DF16QV11 Văn hóa quốc tế
DB15QV10  Phương pháp NCKH
DB14QV11 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DF16QV11 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DF16QV11 Quản trị tài chính
DE15QV10 Nghệ thuật lãnh đạo
DB15QV10 Nghiệp vụ văn phòng
DB15QV10 Thực hành soạn thảo văn bản
DB15QV10 Văn hóa Quốc tế
DB15QV10 Lưu trữ học
DF16QV11 Kỹ thuật TC và điều hành CS
DB14QV11 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DB14QV11 Lý luận chung về Nhà nước
DF16QV11 Hành chính học
DF16QV11 Công tác văn thư
DF16QV11 Lưu trữ học
DF15QV10 Thực hành ngôn ngữ văn bản
DF15QV10 Lễ tân ngoại giao thực hành
DF15QV10 Đánh giá & tổ chức sử dụng văn bản
DF15QV10 Kỹ thuật TC & ĐH công sở
DF15QV10 Tổ chức sự kiện
DE15QV10 Văn hóa quốc tế
DB15QV10 Hành chính học
DE15QV10 Tổ chức sự kiện
DF15QV10 Tổ chức sự kiện
DB15QV10 Công tác văn thư
DF15QV10 Nghệ thuật lãnh đạo
DB15QV10 Kỹ thuật xây dựng & ban hành VB
DB15QV10 Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DF15QV10 Lịch sử hành chính Việt Nam
DF15QV10 Quản lý Nhà nước về KT - VH - XH
DB15QV10 Hành vi tổ chức
DE15QV10 Lễ tân văn phòng
DB14QV11 Thực hành soạn thảo văn bản
DE15QV10 Phương pháp NCKH
DE15QV10 Luật lao động
DB15QV10 Lý luận chung về nhà nước
DB14QV11 Luật lao động
DF15QV10 Văn hóa công sở & ĐĐ công vụ
DE15QV10 Văn hóa công sở & ĐĐ công vụ
DB14QV11 Nghiệp vụ văn phòng
DF15QV10 Văn hóa quốc tế
DE15QV10 Thực hành soạn thảo văn bản
DB14QV11 Luật hành chính
DB14QV11 Lưu trữ học
DF15QV10 Lưu trữ học
DE15QV10 Lý luận chung về nhà nước
DB14QV11 Kỹ thuật xây dựng và ban hành VB
DF15QV10 Công tác văn thư