Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

358075
Hôm nayHôm nay7
Hôm quaHôm qua127
Tuần nàyTuần này435
Tháng nàyTháng này1225
Tất cảTất cả358075

Xem điểm thi

 
* Đại học
* Cao đẳng
DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
MÃ LỚP MÔN HỌC
DA17QVA Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng
DA17QVB Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng
DA18QV  Nghiệp vụ công tác lưu trữ
DA19QLNN Lý luận chung về NN và PL
DA17QVA Quản trị văn phòng
DA17QVB Quản trị văn phòng
DA17QLNN Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
DA18QV Nghiệp vụ văn phòng
DA18QLNN Quản trị văn phòng
DA18QLNN Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA19QV Lễ tân văn phòng
DA19QV Anh văn giao tiếp
DA19QLNN Thẩm quyền hành chính NN
DA19QLTD Khoa học quản lý
DA19QKDB soạn thảo văn bản
DA16QVA Chuyên đề sử dụng trang TBVP
DA16QVB Chuyên đề sử dụng trang TBVP
DA16QVB Lễ tân văn phòng
DA17NNK Nghiệp vụ văn phòng
DA17QLNN Thủ tục hành chính
DA17QVA Thủ tục hành chính
DA17QVB Thủ tục hành chính
DA18QLNN Anh văn giao tiếp
DA18QLNN Marketing căn bản
DA18QV Nghiệp vụ thư ký
DA19QV Lý luận chung về nhà nước
DA16QVA Chuyên đề huấn luyện nhân sự
DA16QVB Chuyên đề huấn luyện nhân sự
DA17QVA Lễ tân ngoại giao thực hành
DA17QVB Lễ tân ngoại giao thực hành
DA18QV Thực hành soạn thảo văn bản
DA16QVA Chuyên đề nói chuyện trước đám đông
DA16QVB Chuyên đề nói chuyện trước đám đông
DA17QVA Quan hệ công chúng
DA17QVA Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA17QVB Quan hệ công chúng
DA17QVB  Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA17QLNN Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA17QLNN Quản lý nhà nước về an ninh Quốc phòng
DA18K Kỹ năng bán hàng
DA16QVA Chuyên đề đánh giá thành tích nhân viên
DA16QVB Xã hội học đại cương
DA17QLNN Lý luận chung QLNN về xã hội
DA17QVA Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA17QVB Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA17QVB Hành chính học
DA18QLNN Khoa học quản lý
DA18QLNN Phương pháp NCKH
DA18QV  Phương pháp NCKH
DA19QV Kỹ thuật đánh máy nhanh
DA16QVA Thực tập tốt nghiệp
DA16QVB Thực tập tốt nghiệp
DA17QLNN Quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo
DA17QLNN Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
DA17QVA Quản trị văn phòng
DA17QVB Quản trị văn phòng
DA18QLNN Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản
DA18QLNN Thực tập nhận thức
DA18QLTD Hành chính và văn thư lưu trữ
DA18QV Lưu trữ học đại cương
DA19QLTD Khoa học quản lý
DA19QV  Anh văn giao tiếp
DA16QVA Luật hành chính
DA16QVB Luật hành chính
DA17CTH Chính sách công
DA18QLTD Quản lý NN và Quản lý ngành ĐTGD
DA18QLNN Lý luận hành chính nhà nước
DA16QVA Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA16QVA Pháp luật kinh tế
DA16QVA Tổ chức sự kiện
DA16QVB Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA16QVB Pháp luật kinh tế
DA16QVB Tổ chức sự kiện
DA17NNK Tổ chức sự kiện
DA17QLNN Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước
DA17QLNN Văn hóa hành chính
DA17QLNN Tổ chức điều hành và quản trị công sở
DA17QVA Hành chính học
DA17QVA Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở
DA17QVA Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DA17QVB Hành chính học
DA17QVB Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở
DA17QVB Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DA18CTH Khoa học quản lý
DA18QDL Nghiệp vụ văn phòng trong du lịch
DA18QLNN Khoa học quản lý
DA18QLNN Đạo đức công vụ
DA18QV Chuyên đề sử dụng trang TBVP
DA18QV Công tác văn thư
DA18QV Khoa học quản lý
DA18QV Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA17QVA Luật lao động
DA17QVB Luật lao động
DA16QDL Anh văn chuyên ngành Du lịch
DA16QDL Thực tập nhận thức
DA17QLNN Anh văn giao tiếp
DA17QVB Thực tập nhận thức
DA18QDL Luật Du lịch
DA18QV Lý luận chung về nhà nước
DA16QVA Ứng dụng 5S trong công tác VP
DA16QVB Ứng dụng 5S trong công tác VP
DA17QDL Hoạt náo trong DL
DA17QDL Phương pháp NCKH Du lịch
DA18QLNN Văn hóa Quốc tế
DA18TTA Kỹ thuật XD và BHVB
DA18QV Văn hóa DN và Đạo đức trong KD
DA16QDL Nghiệp vụ bàn
DA16QDL Nghiệp vụ buồng
DA16QDL Nghiệp vụ lễ tân
DA17QKD Quản trị văn phòng
DA17QLNN Chính sách công
DA17QLNN Khoa học quản lý
DA17QLNN Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA18QDL

 Địa lý du lịch thế giới

DA18QDL Quản trị học
DA18QLNN Lý luận chung về nhà nước
DA18QV Lễ tân văn phòng
DA16QVA Thủ tục hành chính
DA16QVA Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DA16QVB Thủ tục hành chính
DA16QVB Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
DA17KNT Soạn thảo văn bản
DA17QDL Marketing du lịch
DA17QLNN Nghiệp vụ văn thư lưu trữ
DA17QVA Lưu trữ học
DA18QDL Kinh tế Du lịch
DA18QDL Thực tế 1
DA16QVA Lễ tân ngoại giao thực hành
DA16QVA Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA16QVB Lễ tân ngoại giao thực hành
DA16QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA17CTXH Hành vi con người và môi trường xã hội
DA17QDL Lịch sử văn minh thế giới
DA17QDL Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
DA17QLNN Hành vi tổ chức
DA18K Soạn thào văn bản
DA18QV Kỹ thuật đánh máy nhanh
DA18TTB Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản
DA16QVA Ứng dụng Microsoft vào công tác VP
DA16QVB Ứng dụng Microsoft vào công tác VP
DA17QDL Phong tục và lễ hội VN
DA17QDL Tuyến điểm DL
DA18QV Phong tục tập quán và lễ hội VN
DA15QV Thực tập tốt nghiệp
DA16QVA Lịch sử hành chính Việt Nam
DA16QVB Lịch sử hành chính Việt Nam
DA17QVB Lưu trữ học
DA17QVB Thực hành STVB
DA18QDL Địa lý DL Việt Nam
DA17QDL Kinh tế Du lịch
DA16QVA Đàm phán trong kinh doanh
DA16QVA Hành chính học
DA16QVB Đàm phán trong kinh doanh
DA16QVB Hành chính học
DA17CTH Khoa học quản lý
DA17QDL Nghiệp vụ XNC và BH
DA17QVA Khoa học quản lý
DA18QV Anh văn giao tiếp
DA17QVB Khoa học quản lý
DA15QV Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA15QV Nghệ thuật lãnh đạo
DA16QKD Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA16QVA Quản trị văn phòng
DA16QVB Quản trị văn phòng
DA17QDL Địa lý du lịch Việt Nam
DA17QVA Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA17QVB Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA18QDL Tổng quan du lịch
DA15QV Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA15QV Quản lý và PT TC HCNN
DA16QDL Du lịch sinh thái
DA16QVA Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA16QVA Kỹ năng tổ chức và ĐHCS
DA17QDL Thực tế 1
DA17QLNN Kỹ thuật xây dựng và BHVB
DA17QVA Lễ tân văn phòng
DA17QVA Phương pháp NCKH
DA17QVB Lễ tân văn phòng
DA17QVB Phương pháp NCKH
DA17QLNN Đạo đức công vụ
DA17QDL Văn hóa doanh nghiệp
DA16QVB Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA16QDL Quản trị kinh doanh lữ hành
DA16QDL Du lịch Mice
DA15QV Quản trị nguồn nhân lực
DA17QVA Kỹ thuật xây dựng và BHVB
 DA17QVB Kỹ thuật xây dựng và BHVB
DA15QV Quản lý NN về KT, VH, XH
DA15TYB Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA17QVA Kỹ thuật đánh máy nhanh
DA17QVB Kỹ thuật đánh máy nhanh
DA17QDL Luật Du lịch
DA17QDL Địa lý DL thế giới
DA17QVB Văn hóa Quốc tế
DA15TYA Kỹ năng chăm sóc khàng hàng
DA16QKD Soạn thảo văn bản
DA16QVA Lễ tân văn phòng
DA16QVA Nghiệp vụ văn phòng
DA16QVB Lễ tân văn phòng
DA16QVB Nghiệp vụ văn phòng
DA17QLNN Thẩm quyền HCNN
DA17QTM Kỹ thuật XD và BHVB
DA17QVA Văn hóa Quốc tế
DA17TT Kỹ thuật XD và BHVB
DA16QDL Marketing Du lịch
DA17QVA Anh văn giao tiếp
DA17QVB Anh văn giao tiếp
DA16QDL Phong tục và lễ hội Việt Nam
DA14QVA CĐ sử dụng trang thiết bị VP
DA14QVB CĐ sử dụng trang thiết bị VP
DA16QDL Văn hóa DN
DA16QDL Tuyến điểm DL
DA16KNT Soạn thảo VB
DA14QVA CĐ huấn luyện và đào tạo NNL
DA14QVB CĐ huấn luyện và đào tạo NNL
DA14QVC CĐ huấn luyện và đào tạo NNL
DA14QVA CĐ nhân lực trong môi trường CTTC
DA14QVB CĐ nhân lực trong môi trường CTTC
DA14QVC CĐ nhân lực trong môi trường CTTC
DA15QV Tổ chức sự kiện
DA16QDL Lịch sử văn minh thế giới
DA16QDL Nghiệp vụ hướng dẫn DL
DA15QV Lịch sử hành chính VN
DA16QVA Thực hành STVB
DA16QVA Thực hành STVB
DA14QVA Chuyên đề đánh giá thành tích NV
DA14QVB Chuyên đề đánh giá thành tích NV
DA14QVC Chuyên đề đánh giá thành tích NV
DA16QDL Hoạt náo trong du lịch
DA16QVB Thực hành soạn thảo văn bản
DA14QVA Thực tập tốt nghiệp
DA14QVB Thực tập tốt nghiệp
DA14QVC Thực tập tốt nghiệp
DA16QVA Thực tập nhận thức
DA16QVB Thực tập nhận thức
DA15QV Thực hành ngôn ngữ VB
DA16QDL Kinh tế Du lịch
DA14QVA Nghệ thuật lãnh đạo
DA14QVB Nghệ thuật lãnh đạo
DA14QVC Nghệ thuật lãnh đạo
DA14QVA Quản lý và PT tổ chức HCNN
DA14QVB Quản lý và PT tổ chức HCNN
DA14QVC Quản lý và PT tổ chức HCNN
DA16QVA Khoa học Quản lý
DA15QV Kỹ thuật tổ chức và điều hành CS
DA16QVA Lưu trữ học
DA16QVB Lưu trữ học
DA16QVB Công tác văn thư
DA16QVB Khoa học Quản lý
DA17QDL Tổng quan Du lịch
DA16QKD Thực tế 1
DA14QVC Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA14QVB Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA14QVA Kỹ năng tiếp cận và PTNN
DA17QVA Văn hóa DN và Đạo đức trong kinh doanh
DA17CXH Cơ ở văn hóa Việt Nam
DA16QVB Phương pháp NCKH
DA16QVA Phương pháp NCKH
DA16QDL Phương pháp NCKH
DA15QKD Quản trị văn phòng
DE15QV10 Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA14QVC Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA14QVB Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA14QVA Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản
DA17LD Cơ sở văn hóa Việt Nam
DA16VDT Văn hóa Du lịch
DA16QVA Công tác văn thư
DA15K Văn hóa quốc tế
DA15QV  Pháp luật kinh tế
DA17QVB  VHDN và ĐĐ trong KD
DA16QDL Nghiệp vụ Xuất nhập cảnh và BH
DA16QDL Địa lý Du lịch Việt Nam
DA15QV Luật lao động
DA14QVA Lễ tân ngoại giao thực hành
DA14QVB Lễ tân ngoại giao thực hành
DA14QVC Lễ tân ngoại giao thực hành
DA14QVA Quản lý NN về KT - VH - XH
DA14QVB Quản lý NN về KT - VH - XH

DA14QVC

Quản lý NN về KT - VH - XH
DA14QVA Lịch sử hành chính Việt Nam
DA14QVC Lịch sử hành chính Việt Nam
DA14QVB Lịch sử hành chính Việt Nam
DA16QVB Lý luận chung về nhà nước
DA16QDL Quản trị học
DA14QVB Tổ chức sự kiện
DA14QVA Tổ chức sự kiện
DA16QVB Kỹ thuật xây dựng và ban hành VB
DA16QVA Văn hóa quốc tế
DA15QV Luật hành chính
DA15SNV Văn bản lưu trữ
DA15QV Nghiệp vụ văn phòng
DA16TT Kỹ thuật XD và ban hành VB
DA16QDL Luật du lịch
DA16QVA Lý luận chung về nhà nước
DA15QV Thực tập nhận thức
DA16QVA Văn hóa DN và ĐĐ trong KD
DA16QVB Văn hóa DN và ĐĐ trong KD
DA16QVB Văn hóa quốc tế
DA16QVA Kỹ thuật XD và BHVB
DA15QV Thực hành soạn thảo văn bản
DA15KTB Kỹ năng chăm sóc khách hàng
DA14QVB Văn hóa công sở và ĐĐ công vụ
DA15K Soạn thảo văn bản
DA15QKD Soạn thảo văn bản
DA14QVA Văn hóa công sở và ĐĐ công vụ
DA14QVA Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA14QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA14QVC Thực hành ngôn ngữ văn bản
DA14QVA Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản
DA16QDL Tổng quan Du lịch
DA16QDL Địa lý du lịch thế giới
DA14QVA, B,C Kỹ thuật tổ chức & điều hành CS
DA15QV Lưu trữ học
DA15QV Công tác văn thư
DA14QVA Kỹ thuật tổ chức và điều hành CS
DA14QVB Kỹ thuật tổ chức và điều hành CS
DA14QVC Kỹ thuật tổ chức và điều hành CS
DA15QV  Hành chính học
DA14QVA Thực tập nhận thức
DA14QVB Thực tập nhận thức
DA14QVC Thực tập nhận thức
DA14QVA Văn hóa quốc tế
DA14QVB Văn hóa quốc tế
DA14QVC Văn hóa quốc tế
DA15QV Lý luận chung về nhà nước
DA14QVA Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản
DA15QV Anh văn giao tiếp 2
DA14QVA Thực hành soạn thảo văn bản
DA14QVB Thực hành soạn thảo văn bản
DA14QVC Thực hành soạn thảo văn bản

DA14SNV

Văn thư lưu trữ

DA14QVC

Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 

DA15QV

Anh văn giao tiếp 1  

DA14QVA

Hành chính học 

DA14QVB

Hành chính học 

DA14QVC

Hành chính học 

DA14QVA

Lễ tân văn phòng 

DA14QVB

Lễ tân văn phòng 

DA14QVC

Lễ tân văn phòng 

DA14QVA

Lý luận chung về nhà nước 

DA14QVB

Lý luận chung về nhà nước 

DA14QVC

Lý luận chung về nhà nước 

DA14QVB

Anh văn giao tiếp 1 

DA14QVC

Anh văn giao tiếp 1 

DA14QVC

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

DA14QVB 

Phương pháp nghiên cứu khoa học