BM Quản trị văn phòng - Thư viện


1. Lý Thị Bé Luyễn

co luyen

Chức vụ/ chức danh: Phó trưởng Bộ môn 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Chuyên môn: Quản lý công
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Thực hành soạn thảo văn bản, 

Lễ tân văn phòng, Xử lý thư và công văn

2. Nguyễn Thị Trang Đài

 trang dai

Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Chuyên môn: Quản lý hành chính công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Công tác văn thư, Kỹ thuật Tổ chức và điều hành công sở, Lưu trữ học

3. Nguyễn Thị Mỹ Lan

co lan

Chức vụ/ chức danh: Giáo viên
Học hàm, học vị: Cao học
Chuyên môn: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Cắm hoa trang trí,  Lễ tân văn phòng 

4. Châu Minh Tuấn

 4873
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cử nhân 
Chuyên ngành: Quản trị văn phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức hội thảo, Nghi thức Nhà nước, Lễ tân văn phòng

5. Đỗ Anh Đạt

 Do Anh Dat
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cử nhân 
Chuyên ngành: Quản trị văn phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng