BM Quản lý Nhà nước

1. Tài Lê Khanh

thay khanh

Chức vụ/ chức danh: Trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy:  Xử lý thư và công văn, Soạn thảo văn bản, Nghi thức Nhà nước

2. Trần Thạch Thảo

co thao 
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý công
Chuyên ngành: Quản lý tổ chức và nhân sự
Email: 
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước