Sở Nội vụ Tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017
(Xem file đính kèm)