DANH SÁCH SINH VIÊN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP, GIÁO VIÊN THEO DÕI – GIÁM SÁT

                  VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP LỚP CA09QV

                Thời gian thực tập: từ ngày 14/5/2012 – 22/6/2012 (06 tuần).

                       Thời gian viết báo cáo thực tập: 25/6/2012 – 13/7/2012 (03 tuần).

TT

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

CƠ QUAN,ĐƠNVỊ

THỰC TẬP

CÁN BỘ THEO DÕI,

GIÁM SÁT

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

VIẾT BÁO CÁO

1

Nguyễn Thị Ánh Hừng

UBND Phường 8, Thành phố Trà Vinh

Nguyễn Thị Kim Thanh (7)

0903.171188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thanh Đệ (16)

0168.3578540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Kim Thị Thanh Huyền

3

Thạch Thị Kim Chi

4

Lư Thị Chanh Thi

Phòng Hành chính – Tổ chức – Trường ĐHTV

5

Thạch Thị Sâm Bô

6

Trần Thị Kiều Loan

Phòng Giáo dục Đào tạo – Tp. Trà Vinh

7

Trần Thị Minh Thư

8

Phùng Thị Thảo Quyên

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Huỳnh Điệp Như (5)

0918.062066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trần Thị Thúy Dung

10

Lưu Kim Tiền

11

Trần Thị Phụng

12

Lê Thị Tú Nga

13

Nguyễn Thị Mỹ Uyên

Sở Nông nghiệp & PTNN tỉnh Trà Vinh

14

Phạm Thị Mỹ Chi

Cty TNHH tư vấn xây dựng Trung Thành Trà Vinh

Phạm Văn Tuân (6)

0938.428540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Lê Thị Diễm Anh

Bộ môn Quản trị Văn phòng – Trường Đại học Trà Vinh

16

Trương Thị Trúc Phương

UBND huyện Châu Thành – Trà Vinh

17

Lê Thị Hiền

Phòng Quản trị thiết bị

Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Thị Kim Thanh (10)

0903.171188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thúy Hằng

Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh

19

Huỳnh Thạch Xuyên

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

20

Châu Thị Bích Lệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Thanh Đệ (10)

0168.3578540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Thị Mỹ Lan

22

Trần Thị Nhản

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Trà Vinh

23

Trang Thị Mỹ Quyên

24

Huỳnh Văn Do

Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Trà Vinh

25

Phan Thị Tho

Kho bạc Nhà nước

Trà Vinh

26

Trần Thị Ngoan

27

Lý Thị Hồng Vân

Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Trà Vinh

Tài Lê Khanh (16)

0164.8267100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Nguyễn Ánh Phượng

29

Ngô Thị Tuyết Huê

30

Trương Thị Trúc Hà

Văn phòng Huyện ủy Huyện Tiểu Cần –

Trà Vinh

Mai Thị Thúy An (10)

0120.4746044

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Võ Thị Ngọc Huyền

Phòng Hợp tác Quốc tế & Xúc tiến Dự án – Trường Đại học Trà Vinh

32

Võ Thị Cẩm Nhung

Liên Đoàn lao động tỉnh Trà Vinh

33

Nguyễn Thị Kim Chi

34

Nguyễn Thị Bé

UBND xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

35

Dương Tuấn Vũ

Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu Nhi Trà Vinh

36

Nguyễn Thành Nhơn

37

Phạm Văn Thắng

38

Trần Bảo Em

39

Lê Chí Hải

UBND huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

40

Trần Thị Thu Thảo

Phòng KHCN và ĐT Sau Đại học – Trường ĐHTV

Lý Thị Bé Luyễn (15)

0974.229706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Trần Thị Kiều Diễm

UBND xã Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh

42

Trần Thị Ngọc Minh

UBND xã Hàm Giang, Trà Cú, Trà Vinh

43

Lý Diễm My

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Huỳnh Điệp Như (10)

0918.062066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Thạch Thị Thủy

45

Võ Trọng Biển

UBND Phường 7, Thành phố Trà Vinh

46

Dương Thị Thêm

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Trà Vinh

47

Lý Thị Mỹ Tiên

48

Thạch Ngọc Phương

49

Bùi Quốc Tần

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ -  Trường Đại học Trà Vinh

50

Huỳnh Văn Tam

Bộ môn Công nghệ Thông tin – Trường Đại học

Trà Vinh

51

Nguyễn Chí Trãi

Trung tâm Giới thiệu việc làm Trà Vinh

52

Lâm Văn Đức

Tỉnh Đoàn Trà Vinh

53

Nguyễn Kiên Quyết

UBND Thành phố

Trà Vinh

Phạm Văn Tuân (10)

0938.428540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Văn phòng Đảng ủy xã Tân An – Càng Long – Trà Vinh

55

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phòng Quản trị Nhân sự - Trường Đại học Trà Vinh

Tài Lê Khanh (8)

0164.8267100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

57

Lê Thị Thùy Dương

Chi nhánh Viễn thông Mobifone Trà Vinh

58

Trần Thúy Oanh

59

Nguyễn Thị Thơ

Thanh tra tỉnh Trà Vinh

60

La Thị Thủy Tiên

61

Cô Thị Ngọc Huyền

62

Nguyễn Thị Ngọc Tiên

BM. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

                                                                          (đã ký)

 

 

                                                                     Phạm Văn Tuân