Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc học phần tháng 12/2019

04 Tháng 12 2019

Chương trình tư vấn định hướng kỹ năng mềm cho Sinh viên

02 Tháng 12 2019

Lịch thi kết thúc học phần tháng 11/2019

27 Tháng 11 2019

Thống kê

261445
Hôm nayHôm nay93
Hôm quaHôm qua709
Tuần nàyTuần này2680
Tháng nàyTháng này3715
Tất cảTất cả261445

Thực tập nhận thức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO

THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, B, C

(Đính kèm QĐ số       /QĐ-ĐHTV ngày   tháng   năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công giáo viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp ĐH Quản trị Văn phòng khóa 2014 (DA14QVA, B, C))

(Xem file đính kèm)

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP TH15HCVP
                                                                   Thời gian thực tập: 25/7/2016-30/9/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 01/10/2016-17/10/2016
DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC
                                                                   Thời gian thực tập: 06/6/2016-01/7/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 04/7/2016-15/7/2016