Tin mới nhất

Danh sách GV giám sát và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp DA17QVA,B

20 Tháng 1 2021

Lịch thi kết thúc môn học tháng 01/2021

31 Tháng 12 2020

Thông báo buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với SV, HV năm 2020

30 Tháng 11 2020

Thống kê

349706
Hôm nayHôm nay112
Hôm quaHôm qua170
Tuần nàyTuần này248
Tháng nàyTháng này282
Tất cảTất cả349706

Thực tập nhận thức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO

THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, B, C

(Đính kèm QĐ số       /QĐ-ĐHTV ngày   tháng   năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công giáo viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp ĐH Quản trị Văn phòng khóa 2014 (DA14QVA, B, C))

(Xem file đính kèm)

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP TH15HCVP
                                                                   Thời gian thực tập: 25/7/2016-30/9/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 01/10/2016-17/10/2016
DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC
                                                                   Thời gian thực tập: 06/6/2016-01/7/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 04/7/2016-15/7/2016