Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

375600
Hôm nayHôm nay19
Hôm quaHôm qua182
Tuần nàyTuần này646
Tháng nàyTháng này470
Tất cảTất cả375600

Thực tập nhận thức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO

THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, B, C

(Đính kèm QĐ số       /QĐ-ĐHTV ngày   tháng   năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công giáo viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp ĐH Quản trị Văn phòng khóa 2014 (DA14QVA, B, C))

(Xem file đính kèm)

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP TH15HCVP
                                                                   Thời gian thực tập: 25/7/2016-30/9/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 01/10/2016-17/10/2016
DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC
                                                                   Thời gian thực tập: 06/6/2016-01/7/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 04/7/2016-15/7/2016