Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá

25 Tháng 6 2020

Quyết định miễn GDQP và GDTC của các lớp LT, VLVH

19 Tháng 6 2020

Thông báo thu học phí lớp VLVH, LT, VB2 khóa 2017

20 Tháng 5 2020

Thống kê

316167
Hôm nayHôm nay132
Hôm quaHôm qua187
Tuần nàyTuần này87
Tháng nàyTháng này2735
Tất cảTất cả316167

Thực tập nhận thức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM VÀ PHẢN BIỆN BÁO CÁO

THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, B, C

(Đính kèm QĐ số       /QĐ-ĐHTV ngày   tháng   năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công giáo viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp ĐH Quản trị Văn phòng khóa 2014 (DA14QVA, B, C))

(Xem file đính kèm)

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP TH15HCVP
                                                                   Thời gian thực tập: 25/7/2016-30/9/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 01/10/2016-17/10/2016
DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁM SÁT VÀ GV HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP DA14QVA, DA14QVB, DA14QVC
                                                                   Thời gian thực tập: 06/6/2016-01/7/2016
                                                                   Thời gian viết báo cáo: 04/7/2016-15/7/2016