LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 08/06/2017 đến ngày 09/06/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
18 01 Châu Minh Tuấn CA14QVB Tổ chức hội thảo 08/06/2017 B11.113 Chiều 13:00 31 Thực hành
19 02 Châu Minh Tuấn CA14QV Tổ chức hội thảo 09/06/2017 B11.113 Chiều 13:00 32 Thực hành
20 2 Nguyễn Anh Tuấn DA16QDL Luật Du Lịch 09/06/2017 C11.208 Tối 18:30 17 Sv được sử dụng tài liệu
21 2 Nguyễn Anh Tuấn DA16QDL Luật Du Lịch 09/06/2017   Tối 18:30 17 Sv được sử dụng tài liệu
22 3 Mai Thị Thúy An DA16QVA Kỹ thuật XD & ban hành văn bản 09/06/2017 A21.102 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
23 3 Mai Thị Thúy An DA16QVA Kỹ thuật XD & ban hành văn bản 09/06/2017   Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
24 2 Lê Yến Chi CA14QV Kỹ năng tiếp cận & PTNN 09/06/2017 B31.207 Tối 18:30 31 Sv không được sử tài liệu
25 3 Lê Yến Chi CA14QVB Kỹ năng tiếp cận & PTNN 09/06/2017 B31.307 Tối 18:30 31 Sv không được sử dụng tài liệu

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.