LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC MÔN HỌC
Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 01/05/2017 đến ngày 01/07/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 1 Huỳnh Mẫn Đạt CA15KTV Lưu trữ TT và bộ máy tra cứu 12/05/2017 B31.104 Tối 18:30 22 Sv không được sử dụng tài liệu
2 1 Lê Yến Chi CA15VNH Du lịch sinh thái 12/05/2017 B31.103 Tối 18:30 22 SV không được sử dụng tài liệu
3 1 Tài Lê Khanh DA15QKD Soạn thảo văn bản 12/05/2017 B31.105 Tối 18:30 27 Sv không được sử dụng tài liệu
4 1 Lê Thị Nhã Trúc CA14VNH Thiết kế và tổ chức tour DL 12/05/2017 B31.201 Tối 18:30 8 Sv không được sử dụng tài liệu

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.