Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc môn học tháng 12/2022

09 Tháng 12 2022

Lịch thi lại lần 2 tháng 11/2022

03 Tháng 11 2022

Lịch thi kết thúc môn học tháng 4/2022

08 Tháng 4 2022

Thống kê

445178
Hôm nayHôm nay40
Hôm quaHôm qua122
Tuần nàyTuần này306
Tháng nàyTháng này3286
Tất cảTất cả445178

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ I, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: 20/12/2016 đến ngày 28/12/2016
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 3 Nguyễn Đăng Khoa DB14QV11 Luật lao động 20/12/2016 B11.113 Tối 18:30 16 Sv được sử dụng tài liệu
2 03 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVA Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.301 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
3 03 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVA Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.302 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
4 4 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVB Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.205 Tối 18:30 19 Sv không được sử dụng tài liệu
5 04 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVB Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.207 Tối 18:30 19 Sv không được sử dụng tài liệu
6 02 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVC Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.107 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
7 2 Nguyễn Thị Trang Đài DA14QVC Kỹ thuật TC và điều hành CS 21/12/2016 B21.204 Tối 18:30 22 Sv không được sử dụng tài liệu
8 02,03 Nguyễn Thanh Đệ DE15QV10; DF15QV10 Văn hoá công sở & ĐĐ công vụ 22/12/2016 B11.113 Tối 18:30 25 Sv được sử dụng tài liệu
9 2 Nguyễn Thị Trang Đài DA15QV Lưu trữ học 23/12/2016 B21.302 Tối 18:30 27 Sv không được sử dụng tài liệu
10 2 Nguyễn Thị Trang Đài DA15QV Lưu trữ học 23/12/2016 B21.303 Tối 18:30 26 Sv không được sử dụng tài liệu
11 2 Dương Tuấn Vũ CA14QV Nghi thức nhà nước 23/12/2016 B21.304 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
12 1 Dương Tuấn Vũ CA14QVB Nghi thức nhà nước 23/12/2016 B21.305 Tối 18:30 32 Sv không được sử dụng tài liệu
13 2 Nguyễn Thị Trang Đài DA15QV Công tác văn thư 28/12/2016 B21.202 Tối 18:30 27 Sv không được sử dụng tài liệu
14 2 Nguyễn Thị Trang Đài DA15QV Công tác văn thư 28/12/2016 B21.203 Tối 18:30 26 Sv không đước sử dụng tài liệu
15 3 Nguyễn Thị Mỹ Lan CA15VNH Kỹ năng chăm sóc khách hàng 28/12/2016 B21.205 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu
16 1 Dương Tuấn Vũ CA14QKD Soạn thảo văn bản 28/12/2016 B21.204 Tối 18:30 13 Sv không được sử dụng tài liệu
Ghi chú:  
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
LẬP BẢNG TM. HỘI ĐỒNG
Thanh toán tiền công tác tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật  lần 1 năm 2016.