Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc môn học tháng 12/2022

09 Tháng 12 2022

Lịch thi lại lần 2 tháng 11/2022

03 Tháng 11 2022

Lịch thi kết thúc môn học tháng 4/2022

08 Tháng 4 2022

Thống kê

445194
Hôm nayHôm nay56
Hôm quaHôm qua122
Tuần nàyTuần này322
Tháng nàyTháng này3302
Tất cảTất cả445194

 
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2016-2017
Ngày đánh giá: từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/12/2016
TT N CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Sỉ số Ghi chú
1 2 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA  Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.301 Tối 18:30 24 Sinh viên không sử dụng tài liệu
2 2 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.302 Tối 18:30 22 Sinh viên không sử dụng tài liệu
3 3 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.107 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
4 3 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.202 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
5 1 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.205 Tối 18:30 14 Sinh viên không sử dụng tài liệu
6 1 Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Thực hành ngôn ngữ văn bản 09/11/2016 B31.207 Tối 18:30 24 Sinh viên được sử dụng tài liệu
7 1 Nguyễn Thị Thư CA15KTV Phương pháp nghiên cứu TV học 11/11/2016 B21.304 Tối 18:30 21 Sinh viên được sử dụng tài liệu
8 2 Võ Thành Khởi DA13QVA Nghệ thuật lãnh đạo 11/11/2016 B21.302 Tối 18:30 23 Sinh viên không sử dụng tài liệu
9 2 Võ Thành Khởi DA13QVA Nghệ thuật lãnh đạo 11/11/2016 B21.303 Tối 18:30 23 Sinh viên không sử dụng tài liệu
10 3 Dương Thanh Tuấn DB14QV11 Luật hành chính 11/11/2016 B21.305 Tối 18:30 20 Sinh viên được sử dụng tài liệu
                                               
Ghi chú:                                      
  - Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                               
      LẬP BẢNG         TM. HỘI ĐỒNG