LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 25/6/2016
Tên giáo viên Lớp Môn thi Ngày thi Phòng Buổi Thời gian Sỉ số Ghi chú
Huỳnh Điệp Như DF14QV11 Kỹ thuật TC và điều hành CS 22/06/2016 B31.104 Tối 18:30 25 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DF14QV11 Kỹ thuật TC và điều hành CS 22/06/2016 B31.105 Tối 18:30 26 Sv được sử dụng tài liệu
Nguyễn Ngọc Diệp CA15VNH Phong tục và lễ hội Việt Nam 22/06/2016 B31.107 Tối 18:30 27 Sv được sử dụng tài liệu
Nguyễn Ngọc Tuấn TH15HCVP… Thi lại các môn học kỳ 1, 2 22/06/2016 B31.201 Tối 18:30 20  
Dương Tuấn Vũ CA15QV Kỹ thuật sử dụng phím 24/06/2016 C11.407 Sáng 7:50 20 thực hành
Nguyễn Thị Trang Đài DF15QV10 Công tác văn thư 25/06/2016 B11.110 Tối 18:30 10 Sv Không sử dụng tài liệu