Tin mới nhất

Lịch thi kết thúc môn học tháng 12/2022

09 Tháng 12 2022

Lịch thi lại lần 2 tháng 11/2022

03 Tháng 11 2022

Lịch thi kết thúc môn học tháng 4/2022

08 Tháng 4 2022

Thống kê

455208
Hôm nayHôm nay117
Hôm quaHôm qua103
Tuần nàyTuần này486
Tháng nàyTháng này802
Tất cảTất cả455208

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2015-2016
Ngày đánh giá: từ ngày 01/6 đến ngày 04/06/2016
Phùng Thị Phượng Khánh DF14QV11 Nghệ thuật lãnh đạo 01/06/2016 B31.107 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DF14QV11 Nghệ thuật lãnh đạo 01/06/2016 B31.202 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.102 Tối 18:30 22 Sv không sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVA Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.103 Tối 18:30 20 Sinh viên không sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.104 Tối 18:30 22 SV không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVB Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.105 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.202 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
Phùng Thị Phượng Khánh DA14QVC Văn hoá quốc tế 03/06/2016 B21.203 Tối 18:30 23 Sv không được sử dụng tài liệu
Nguyễn Thanh Đệ CA14QV Văn hóa công sở và đạo đức CV 03/06/2016 B21.107 Tối 18:30 33 Sv không được sử dụng tài liệu
Nguyễn Thanh Đệ CA14QVB Văn hóa công sở và đạo đức CV 03/06/2016 B21.305 Tối 18:30 33 Sv không được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVA Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.301 Tối 18:30 24 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVA Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.302 Tối 18:30 24 SV được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVB Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.107 Tối 18:30 35 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVC Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.303 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Huỳnh Điệp Như DA14QVC Nghiệp vụ văn phòng 04/06/2016 B31.304 Tối 18:30 23 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DF14QV11 Lịch sử hành chính Việt Nam 04/06/2016 B21.201 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu
Phan Thanh Thủy DF14QV11 Lịch sử hành chính Việt Nam 04/06/2016 B21.203 Tối 18:30 29 Sv được sử dụng tài liệu