THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 của học kỳ I năm học 2015-2016 (đợt 2)
(Ngày 12/05/2016 và 14/05/2016)
 
          Khoa Kinh tế, Luật xin thông báo đến tất cả sinh viên có điểm tổng kết của môn học dưới 4.0 (đối với hệ đào tạo theo tín chỉ) và có điểm tổng kết của môn học dưới 5.0 (đối cới hệ đào tạo theo niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Kinh tế, Luật quản lý về chuyên môn đã được công bố trên website của Khoa Kinh tế, Luật đến hết ngày 31/03/2016
            Thời gian tổ chức thi: 18h30, ngày 12/05/2016 và 14/05/201
           Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi trên website Khoa Kinh tế, Luật theo địa chỉ (el.tvu.edu.vn) để tham gia thi đúng phòng thi và đúng thời gian quy định
(Xem file đính kèm)