THÔNG BÁO
V/v xét cấp học bổng Chương trình “Ươm mầm xanh tri thức”
Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Trường Đại học Trà Vinh, Viễn Thông Trà Vinh và Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh về việc phối hợp thực hiện chương trình trao học bổng Ươm mầm xanh tri thức”;
Căn cứ vào Tiêu chí xét cấp học bổng Chương trình “Ươm mầm xanh tri thức”;
Ban Chấp hành  Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở về việc xét chọn đối tượng sinh viên, học sinh đủ tiêu chuẩn cấp học bổng cụ thể như sau:
  1. Đối tượng xét cấp học bổng:
Là sinh viên, học sinh hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; Đáp ứng cả 3 tiêu chí do Ban tổ chức quy định (được ghi rõ trong bảng tiêu chí Xét cấp học bổng đính kèm).
  1. Hình thức xét cấp học bổng:
Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Viễn thông Trà Vinh và Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện phóng sự về hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh hoạt, học tập và nguyện vọng của các em sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, trao học bổng “Ươm mầm xanh tri thức”.
Thời gian phát sóng phóng sự và trao học bổng: vào lúc 18h35’ – 18h50’ thứ 4 của tuần lễ thứ tư trong mỗi tháng (01 kỳ/tháng)
  1. Thời gian đăng ký xét cấp học bổng:
-          Thời gian gửi hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07 hàng tháng.
-   Nơi nhận: Văn phòng Đoàn - Hội Trường Đại học Trà Vinh (Gửi Đ/c Phạm Lê Phương Thảo).
       Hồ sơ gồm có
  1. Đơn xin xét cấp học bổng Ươm mầm xanh tri thức;
  2. Bản tự khai lý lịch (có công chứng);
  3. Giấy xác nhận rèn luyện, phiếu điểm học kỳ;
  4. Bảng thành tích quá trình học tập, rèn luyện tại trường Đại học Trà Vinh (Có xác nhận của Đoàn Khoa);
    1. 2 tấm ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, năm sinh phía sau ảnh).
Ghi chú: Căn cứ vào hồ sơ tổng hợp, BCH Đoàn trường gửi đơn vị phụ trách (Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng), tiến hành thẩm định hoàn cảnh gia đình và hồ sơ từng đối tượng để cấp học bổng.
Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc, lập và gửi danh sách đề nghị xét học bổng Ươm mầm xanh tri thức về Văn phòng Đoàn TN – Hội SV theo đúng tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- CácĐoàn cơ sở;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Nhật Thanh