QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập
cho học sinh, sinh viên Khoa Quản trị văn phòng - Việt Nam học - Thư viện
học kỳ I (đợt 1) - Năm học 2015-2016
(Xem file đính kèm)
 
 
* Xem danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập