QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập
cho học sinh, sinh viên Khoa Quản trị văn phòng - Việt Nam học - Thư viện
Học kỳ I - Năm học 2014-2015
(Xem file đính kèm)
* Ghi chú: Xem danh sách sinh viên được nhận giấy khen và học bổng