Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

375346
Hôm nayHôm nay85
Hôm quaHôm qua131
Tuần nàyTuần này392
Tháng nàyTháng này216
Tất cảTất cả375346

Chương trình đào tạo - Đề cương

                            DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2012

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH12QVA
 excel
2    TH12QVB
 excel
3    TH12DLA
 excel
4    CA12QV
 excel
5    CA12QVA
 excel
6    CA12VNH
 excel
7    CE12QV12
 excel
8    DA12QV
 excel
9    DF12QVA12
 excel
10    DF12QVB12
 excel

                    DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH11QVA
 excel
2    TH11QVB
 excel
3    TH11DLA
 excel
4    TH11DLB
 excel
5    CA11QVA
 excel
6    CA11QVB
 excel
7    CE11QV04
 excel
8    CE11QV10
 excel
9    DF11QKDB10
 excel

               DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2010

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH10QVA
 excel
2    TH10QVB
 excel
3    TH10DLA
 excel
4    TH10DLB
 excel
5    CA10QV
 excel
6    CE10QV06
 excel
7    CE10QV10
 excel

                         DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2009

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH09QVA
 excel
2    TH09QVB
 excel
3    TH09DL
 excel
4    CA09QV
 excel

                  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2008

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TA08TQV
 excel
2    TK08QV
 excel
3    TH08QVA
 excel
4    TH08QVB

excel

5    TH08QVC
 excel
6    TH08DL
 excel
7    CA08QVA
 excel
8    CA08QVB
 excel
9    CB08QV
 excel
10
   CX08QV
 excel

                           DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2007 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TK07QV71
 excel
2    TK07QVHC
 excel
3    TH07QVA
 excel
4    TH07QVB
 excel
5    TH07QVC
 excel
6    TH07DL
 excel
7    CA07QVA
 excel
8    CA07QVB
 excel
9
   CB07QV
 excel
10    CB07QVDH
 excel

                      DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2006 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1      TK06QV
 excel
2      CA06QVA
 excel
3      CA06QVB
 excel
4      CB06QV
 excel
5      CB06QVCK
 excel

                         DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2005 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1      CA05QV
 excel
2      CB05QV
 excel