Tin mới nhất

Danh sách GV giám sát và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp DA17QVA,B

20 Tháng 1 2021

Lịch thi kết thúc môn học tháng 01/2021

31 Tháng 12 2020

Thông báo buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với SV, HV năm 2020

30 Tháng 11 2020

Thống kê

349692
Hôm nayHôm nay98
Hôm quaHôm qua170
Tuần nàyTuần này234
Tháng nàyTháng này268
Tất cảTất cả349692

Chương trình đào tạo - Đề cương

                            DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2012

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH12QVA
 excel
2    TH12QVB
 excel
3    TH12DLA
 excel
4    CA12QV
 excel
5    CA12QVA
 excel
6    CA12VNH
 excel
7    CE12QV12
 excel
8    DA12QV
 excel
9    DF12QVA12
 excel
10    DF12QVB12
 excel

                    DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH11QVA
 excel
2    TH11QVB
 excel
3    TH11DLA
 excel
4    TH11DLB
 excel
5    CA11QVA
 excel
6    CA11QVB
 excel
7    CE11QV04
 excel
8    CE11QV10
 excel
9    DF11QKDB10
 excel

               DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2010

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH10QVA
 excel
2    TH10QVB
 excel
3    TH10DLA
 excel
4    TH10DLB
 excel
5    CA10QV
 excel
6    CE10QV06
 excel
7    CE10QV10
 excel

                         DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2009

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TH09QVA
 excel
2    TH09QVB
 excel
3    TH09DL
 excel
4    CA09QV
 excel

                  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2008

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TA08TQV
 excel
2    TK08QV
 excel
3    TH08QVA
 excel
4    TH08QVB

excel

5    TH08QVC
 excel
6    TH08DL
 excel
7    CA08QVA
 excel
8    CA08QVB
 excel
9    CB08QV
 excel
10
   CX08QV
 excel

                           DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2007 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1    TK07QV71
 excel
2    TK07QVHC
 excel
3    TH07QVA
 excel
4    TH07QVB
 excel
5    TH07QVC
 excel
6    TH07DL
 excel
7    CA07QVA
 excel
8    CA07QVB
 excel
9
   CB07QV
 excel
10    CB07QVDH
 excel

                      DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2006 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1      TK06QV
 excel
2      CA06QVA
 excel
3      CA06QVB
 excel
4      CB06QV
 excel
5      CB06QVCK
 excel

                         DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2005 

TT MÃ LỚP FILE ĐÍNH KÈM
1      CA05QV
 excel
2      CB05QV
 excel