Tin mới nhất

Danh sách sáng kiến được hội đồng xét duyệt năm học 2020-2021

12 Tháng 5 2021

Lịch thi tháng 5 năm 2021

05 Tháng 5 2021

Lịch thi kết thúc học phần 12/4/2021

05 Tháng 4 2021

Thống kê

367810
Hôm nayHôm nay88
Hôm quaHôm qua100
Tuần nàyTuần này656
Tháng nàyTháng này1257
Tất cảTất cả367810

Cao đẳng

 

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Du lịch

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Việt Nam học

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số: 1154 /QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 7 năm 2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

       I.1. Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp; có kiến thức chuyên môn cao; có kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực Du lịch.

       II.2. Mục tiêu cụ thể

  1. Về kiến thức:

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử, văn hoá, xã hội Việt Nam và văn hoá quốc tế; kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, kinh doanh nhà hàng - khách sạn; các quy định của Nhà nước trong kinh doanh du lịch. Đồng thời, trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm, giá trị của các tuyến, điểm du lịch; quy trình tổ chức chương trình du lịch và kiến thức về phương pháp thuyết minh, xử lý tình huống,… trong quá trình hướng dẫn hoặc tổ chức hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp một lượng kiến thức cơ bản giúp sinh viên có khả năng thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

  1. Về kỹ năng:

Chương trình rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp sau:

+ Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam, phong tục tập quán Việt Nam, các tôn giáo Việt Nam, các loại hình nghệ thuật Việt Nam,...

+ Quản lý di sản văn hoá và phát triển du lịch

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động hội nghị, hội thảo, lễ hội, hoạt động bảo tồn văn hóa, tôn tạo văn hóa,...

+ Thiết kế chương trình du lịch

+ Chào bán tour

+ Quảng bá du lịch

+ Hướng dẫn tham quan

+ Thực hiện giao dịch với các nhà cung ứng du lịch khác

+ Thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh

+ Xây dựng thực đơn

+ Bố trí và trang trí nhà hàng, khách sạn

+ Tổ chức ăn uống cho khách

+ Thực hiện công tác lễ tân nhà hàng, khách sạn

+ Tổ chức phục vụ lưu trú cho khách

+ Chăm sóc khách hàng

+ Xử lý tình huống

+ Nhận diện và giải quyết vấn đề

+ ...

  1. Về thái độ:

+ Đào tạo người cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực Du lịch. Đồng thời có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác

+ Đào tạo người cán bộ du lịch có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

  1. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty lữ hành, các tổ chức du lịch, các khu khu lịch, nhà hàng – khách sạn, viện bảo tàng, Resort, các công ty tổ chức sự kiện, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các cơ quan phi chính phủ với các vị trí sau:

+ Nhân viên quản lý kinh doanh du lịch

+ Hướng dẫn viên du lịch

+ Nhân viên tổ chức và điều hành tour

+ Chuyên viên ban ngoại vụ

+ Nhân viên bảo tàng

+ Thuyết minh viên

+ Nhân viên tiếp tân

+ …

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

            Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 3 năm học (phân bổ trong 06 học kỳ).

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Tổng khối lượng chương trình là                                       109 tín chỉ

   Trong đó:

   + Lý thuyết:                                                                           40 tín chỉ

   + Thực hành:                                                                          30 tín chỉ

(chưa kể 12 tín chỉ Anh văn 18 tín chỉ tự chọn)

   + Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp:                  09 tín chỉ

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT; hoặc các văn bằng tương đương; có đủ sức khỏe học tập; không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hay truy tố trong thời gian thi hành án.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Theo Quy định của Trường

VI. THANG ĐIỂM:

Theo Quy định của Trường

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức giáo dục đại cương                                                      42 tín chỉ

- Kiến thức lý luận chính trị:                                                         10 tín chỉ

- Kiến thức KH XH và Nhân văn:                                               16 tín chỉ

         + Bắt buộc:                                                             10 tín chỉ

         + Tự chọn:                                                              06 tín chỉ

- Khối kiến thức Toán và Tin học:                                                 03 tín chỉ

- Khối kiến thức ngoại ngữ (theo quy định ĐHTV)                       12 tín chỉ

- Giáo dục thể chất                                                                     03 tín chỉ

- Giáo dục quốc phòng – an ninh                                               135 tiết

     2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                    65 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành:                                                              18 tín chỉ

             + Bắt buộc:                                                                    12 tín chỉ

             + Tự chọn:                                                                     06 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành:                                                            38 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                                 32 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                                  06 tín chỉ

- Kỹ năng ngoại khóa:                                                                   02 tín chỉ

- Thực tập và khóa luận tốt nghiệp (bổ sung kiến thức):                  09 tín chỉ

(Chưa kể khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh)

 

TT

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

TS

LT

TH

T/học

(nếu có)

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 42 tín chỉ (LT: 19; TH: 09)

1. Các môn học lý luận chính trị: 10 tín chỉ (LT: 10 ; TH: 0)

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

5

0

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

2. Các môn học đại cương: 32 tín chỉ (LT: 10; TH: 10)

2.1. Các môn học bắt buộc: 26 tín chỉ (LT: 07; TH: 07)* chưa kể AV

4

Giáo dục thể chất 1

1

5

Giáo dục thể chất 2

1

6

Giáo dục thể chất 3

1

7

Giáo dục quốc phòng – an ninh

135 tiết

8

Anh văn

12

9

Tin học đại cương

3

1

2

10

Pháp luật đại cương

2

1

1

11

Tiếng Việt thực hành

3

2

1

12

Xã hội học đại cương

2

1

1

13

Tâm lý học đại cương

2

1

1

14

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

2

1

1

2.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ (LT: 03 ; TH: 03)

15

Văn hóa học đại cương

2

1

1

16

Cơ sở ngôn ngữ học

2

1

1

17

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

2

1

1

18

Việt Nam và các vùng du lịch

2

1

1

19

Các loại hình nghệ thuật Việt Nam

2

1

1

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ (LT: 25 ; TH: 27 )*Chưa kể TN

1. Các môn học cơ sở ngành: 18 tín chỉ (LT: 10 ; TH: 08)

1.1. Các môn học bắt buộc: 12 tín chỉ (LT: 07; TH: 05)

20

Địa lý Việt Nam

2

1

1

21

Lịch sử Việt Nam

2

2

0

22

Lịch sử văn minh thế giới

2

1

1

23

Phong tục và lễ hội Việt Nam

2

1

1

24

Tổng quan du lịch

2

1

1

25

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

1

1

1.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ (LT: 3; TH: 3)

26

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

1

1

27

Kỹ năng giao tiếp

2

1

1

28

Văn hóa và đạo đức trong kinh doanh

2

1

1

29

Mỹ học

2

1

1

30

Văn hóa quốc tế

2

1

1

31

Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa

2

1

1

32

Di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng

2

1

1

33

Các dân tộc ở Việt Nam

2

1

1

2. Các môn chuyên ngành: 38 tín chỉ (LT: 15 ; TH: 17 chưa kể tự chọn)

2.1. Các môn học bắt buộc: 32 tín chỉ (LT: 15; TH: 17)

34

Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại

2

2

0

35

Văn học dân gian Việt Nam

2

1

1

36

Tâm lý du khách và Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

1

1

37

Quản trị lữ hành

3

2

1

38

Tuyến điểm du lịch

3

1

2

39

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3

1

2

1 tuần

40

Marketing du lịch

3

1

2

41

Quy trình phục vụ nhà hàng-khách sạn

3

1

2

1 tuần

42

Kinh doanh nhà hàng – khách sạn

2

1

1

43

Anh văn giao tiếp 1

3

2

1

44

Anh văn giao tiếp 2

3

2

1

45

Thực tập thực tế

3

0

3

6 tuần

2.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ

46

Du lịch tôn giáo

2

1

1

1 tuần

47

Du lịch làng nghề

2

1

1

1 tuần

48

Du lịch sinh thái

2

1

1

1 tuần

49

Du lịch MICE và FAMTRIP

2

1

1

50

Chuyên đề thực hành thuyết minh du lịch

1

0

1

51

Chuyên đề thủ tục xuất – nhập cảnh

1

0

1

52

Y tế du lịch

2

1

1

3. Kỹ năng ngoại khóa: 02 tín chỉ (LT: 01; TH: 01)

53

Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

1

1

4. Tốt nghiệp: 09 tín chỉ (LT: 0; TH: 09)

54

Thực tập tốt nghiệp

4

0

4

8 tuần

55

Trường hợp 1:

Khoá luận tốt nghiệp

5

0

5

8 tuần

Trường hợp 2:

Học bổ sung các môn:

 

Thiết kế và tổ chức tour du lịch

2

1

1

 

Quản trị nhà hàng – khách sạn

3

2

1

 

TỔNG CỘNG

109

40

30

 

Chưa kể AV, TC và TN

AV: 12

TC:18

TN: 09