BM Du lịch

1. Nguyễn Diệp Phương Nghi

co nghi

 Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng Bộ môn
 Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 Chuyên môn: Quản lý công, Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Tổng quan Du lịch, Văn hóa Quốc tế, Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch
 

2. Nguyễn Huỳnh Trang

 huynh trang
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 Chuyên môn: Tiếng Anh
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Anh văn chuyên ngành

3. Sơn Ngọc Khánh

K
  
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 Chuyên môn: Văn hóa học, Du lịch
 Email: ngockhanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Văn hóa Quốc tế, Văn hóa Du lịch, Cơ sở văn hóa Việt Nam

4. Nguyễn Ngọc Diệp

codiep
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Tuyến điểm Du lịch, Hoạt náo trong Du lịch, Quản trị Lữ hành

5. Lê Yến Chi

 co chi
 
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Nghiệp vụ bàn, Marketing du lịch, Du lịch sinh thái

6. Lê Thị Nhã Trúc

       co truc      
 
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cử nhân
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phong tục tập quán và LH VN, Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn