BM Du lịch

1. Nguyễn Diệp Phương Nghi

co nghi

 Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng Bộ môn
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Quản lý công
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: - Phong tục tập quán, - Tuyến điểm Du lịch, - Nguyên lý kế toán
 

2. Nguyễn Huỳnh Trang

 huynh trang
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 Chuyên môn: Tiếng Anh
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: 

3. Nguyễn Ngọc Diệp

codiep
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Văn hóa quốc tế, Hoạt náo trong Du lịch

4. Lê Yến Chi

 co chi
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Nghiệp vụ tiếp tân, Marketing du lịch

5. Lê Thị Nhã Trúc

       co truc      
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Cử nhân
 Chuyên môn: Du lịch
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Các môn giảng dạy: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phong tục tập quán và LH VN