BM Quản trị văn phòng - Thư viện


1. Lý Thị Bé Luyễn

co luyen

Chức vụ/ chức danh: Phó trưởng Bộ môn 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Chuyên môn: Quản lý công
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Thực hành soạn thảo văn bản, 

Lễ tân văn phòng, Xử lý thư và công văn

2. Tài Lê Khanh

thay khanh

 

Chức vụ/ chức danh: Phó trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy:  Xử lý thư và công văn, Soạn thảo văn bản, Nghi thức Nhà nước

3. Nguyễn Thị Trang Đài

 trang dai

Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Chuyên môn: Quản lý hành chính công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Công tác văn thư, Kỹ thuật Tổ chức và điều hành công sở, Lưu trữ học

4. Nguyễn Thị Mỹ Lan

co lan

Chức vụ/ chức danh: Giáo viên
Học hàm, học vị: Cao học
Chuyên môn: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Cắm hoa trang trí,  Lễ tân văn phòng 

5. Dương Tuấn Vũ

thay vu

Chức vụ/ chức danh: Giáo viên

Học hàm, học vị: Cao học
Chuyên môn: Quản lý công

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn giảng dạy: Soạn thảo văn bản và lưu trữ,  Xử lý thư và công văn

6. Phan Thanh Thủy

     co thuy                                    
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cao học
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam, Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

 

7. Trần Thạch Thảo

co thao 
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cử nhân hành chính học
Chuyên ngành: Quản lý tổ chức và nhân sự
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

 

8. Châu Minh Tuấn

 4873
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cử nhân 
Chuyên ngành: Quản trị văn phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Tổ chức sự kiện

9. Đỗ Anh Đạt

 Do Anh Dat
Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
Học hàm, học vị: Cử nhân 
Chuyên ngành: Quản trị văn phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 074.3.855.246 (234)
Các môn giảng dạy: Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng