BM nữ công

1. Nguyễn Thị Lan

 co lan nc

 Chức vụ/chức danh: Trưởng Bộ môn
 Học hàm, học vị: Ks giáo dục
 Chuyên môn: 
 Email:
 Các môn giảng dạy: Kỹ thuật may cơ bản, thiết kế Âu phục, thiết kế trang phục nữ
 

2. Nguyễn Thị Hoàng Trang

co trang 
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Kỹ sư
 Chuyên môn: Công nghệ cắt may
 Email:
 Các môn giảng dạy: Thiết kế thời trang, thiết kế Việt phục, thiết kế đầm - váy

3. Huỳnh Thị Kim Ngân

 008
 Chức vụ/ chức danh: Giảng viên
 Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 Chuyên môn: Giáo dục học
 Email:
 Các môn giảng dạy: