Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng và Du lịch

Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện được thành lập theo quyết định số 1135/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 7 năm 2012 của Hiệu truởng trường Đại học Trà Vinh.
Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện:
Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở thuộc trường, có các nhiệm vụ sau đây:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn liền với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và sinh viên - học sinh thuộc khoa mình phụ trách;
- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên - học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa;
- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.
- Phối hợp với phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường Đại học Trà Vinh
Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện có các bộ môn, bộ phận trực thuộc, thư viện khoa, hành chính và giáo vụ khoa, phòng thực hành, trung tâm tư vấn và dịch vụ thuộc khoa. Các đơn vị trên do trưởng khoa đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.
Hoạt động đào tạo:
1. Đối tượng đào tạo
- Công dân Việt Nam và người nước ngoài có bằng tốt nghiệp PTTH (tú tài), tốt nghiệp trung học Bổ túc văn hoá hoặc tương đương có nguyện vọng theo học ngành Quản trị văn phòng, Việt Nam học và Khoa học Thư viện.
- Thí sinh dự tuyển và ngành Quản trị văn phòng bậc Đại học theo quy chế tuyển sinh của trường Đại học Trà Vinh: Khối A, A1, C, D1.
- Ngành Quản trị Văn phòng bậc Cao đẳng (chuyên ngành: Quản trị Hành chính - văn phòng; Quản trị văn phòng - Y tế) xét tuyển từ điểm thi đại học các khối A, A1, C, D1.
- Ngành Việt Nam học (Du lịch) bậc Cao đẳng thí sinh xét điểm từ điểm thi đại học các khối như: C, D1
- Ngành Khoa học Thư viện bậc Cao đẳng thí sinh xét điểm từ điểm thi đại học các khối C, D1
Khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên sau khi được đào tạo:
1. Ngành Quản trị văn phòng:
- Làm nhân viên văn phòng ở các công ty, xí nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Làm thư kí cho bộ phận lãnh đạo ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp.
- Làm nhân viên bán hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp, ...
2. Ngành Việt Nam học (Du lịch):
- Làm hướng dẫn viên cho các công ty kinh doanh du lịch hay các tập đoàn lữ hành.
- Làm nhân viên kinh doanh cho các công ty kinh doanh du lịch.
- Làm nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ ở các nhà hàng, khách sạn, ...
 3. Ngành Khoa học Thư viện bậc cao đẳng:
- Cán bộ tư vấn triển khai phần mềm trong quản lý thông tin thư viện.
- Cán bộ thông tin thư viện
- Chuyên viên thông tin
- Nhân viên thư viện của các viện, trường, trung tâm,...
Các giải pháp đào tạo trong tương lai:
- Mở rộng bậc đào tạo ở cả hai ngành Quản trị văn phòng và Du lịch, đồng thời mở rộng đào tạo thêm một số ngành mới như: Thư kí Y khoa, Thư kí Giám đốc, Thư kí Kế toán, Văn thư - Lưu trữ, Quan hệ công chúng, Hướng dẫn du lịch, Phục vụ nhà hàng - Khách sạn, Kỹ năng chăm sóc khách hàng, ...
- Tuyển dụng mới đội ngũ trẻ có trình độ, năng lực, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên.
- Mời chuyên gia trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong, ngoài nước và các đơn vị sử dụng lao động tham gia vào quá trình đào tạo.
- Tập trung viết giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học.
- Hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Đại học nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.
Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo:
Hiện tại bộ môn được trang bị một phòng làm việc và một phòng thực hành cho sinh viên với trang thiết bị tương đối đầy đủ và hiện đại như máy chiếu, máy photo, máy fax, máy scan, máy in và 05 máy vi tính để bàn để phục vụ cho công tác văn phòng và hoạt động thực hành của sinh viên. Bên cạnh đó bộ môn còn được trang bị một tủ sách chuyên ngành phục vụ cho công tác giảng dạy và làm tài liệu tham khảo cho Sinh viên và phòng Thực hành cho sinh viên ngành Việt Nam học (Du lịch).